Chlápci s kytarama pod širákem

15. května se sejdeme pod Hlubočepskou skálou. Bude to jedna z těch památnejch událostí, na který se čeká. Budete muset odjet za město a pěšky dojít do podkovy skal, nasbírat dřevo a zapálit oheň. Víme, že takovýhle putování je nezbytný. Teprve pak bude totiž jasný, proč se i v minulost všechna kázání, čtení slova a zjevení zásadního významu odehrávaly ve výšinách, na polích a v odlehlých koutech krajin. 

Záškodnictví / 13.05.2014 / Autor: Křivák

Jakým prakem letí asi vymrštěná hvězda – od dětských fantazií a her se zavřenýma očima, od barevných snů, paobrazů, prožitků při pádu z výšky – jakými pohořími musí proletět? Jen ten svět básně a umění jsou ještě jako bílá místa, nesnadno přístupná. Muž, který prochází zdí. Posel, který nezvoní dvakrát. 

 

Společně s Oldřichem Janotou, vyjmečným hudebním geniem a básníkem, na Pražském semmeringu vystoupí i další minimalisti slova a zvuku: Todd Nesbitt alias Unkilled Worker, Adam Nenadál alias Aran Epochal a Honza Tomáš alias Sítě. Protnou se tak kruhy čtyř vyjmečnejch lidí, kteří každý jednotlivě, svým vlastním osobitým způsobem a rukopisem, sdělují jedinečnou zkušenost: svědectví vlastní, autentický cesty, která je plná tázání a hledání. Cesty, která nepodléhá žádnejm jinejm kritériím a měřítkům, než osobní věrnosti a oddanosti. 

 


Je nesmírně fascinující a inspirativní sledovat jejich nenápadnej, tichej, tvůrčí vývoj. Každej z nich jako by pro sebe, v tichosti a skrytu, přijal sysifovskej úděl tvorby, která se musí dít na vzdory době, trendům, očekávání i pomíjivosti. Důvodem, proč jejich texty i hudba přitahujou a proč jsou hodny respektu, je opravdovost, ryzí zaujetí a zájem. Nedělají hudbu proto, aby se vetřeli, aby soutěžili, blýskli se, nebo aby vám něco prodali. Naopak: svou zarytostí a neústupností se dostávají na okraj, do míst, kam dopadá jen tlumený světlo pozornosti. Přesto, nebo právě proto, je jejich hudba tak bez-prostřední (je čímkoliv, jen ne obyčejnou prostředností). Svou prací se slovem a hudbou zasvěcují především sebe samé, ostatní až druhotně (a teprve pokud jim pozorně naslouchají a zůstávají vůči zprávám a poselstvím otevření). Je určitě celá řada dalších věcí, který tyhle čtyři vyjmečný solitéry spojujou. Víc ale není třeba dodávat, a vy to víte.

 

Cestou napříč hlasům
leží poražený kmen
těžká bota v půlměsící
napíná svůj třmen

Křivý déšť luka a šíp
padá na černou zem
i kámen do vody
za svým dvojníkem

Tichý jezdec po celou noc
řídí sám
proti větru, vodě kopí
nemíří nikam

Myšlenky rvou vlasy:
ruce od pevných břehů
A lodě výprav zamrzají
v křišťálovém ledu

A jen vítr dál je věrný
neviditelným věcem

1620926_650101175058208_1602284470334937449_n

Vstup: do klobouku.
Mapa
Kairos: 15. května 2014, sraz cca v 18:00, sběr dřeva, koncert začne kolem 19:00.

Pokřivený pohled na scény.