O_S – L_O

Parta ve složení Vašek Stavárek, Martin Hřivna, Dan Tomšiček a Boris Jambrich vyrazila koncem léta prozkoumat streetové spoty do Osla. Vznikla z toho povedená montáž.

Hovada / 25.09.2019 / Fotky: Boris Jambrich / Video: Martin Hřivna


Pokřivený pohled na scény.